X
  • No products in the list
Explore

Beheers het Bullwhip-effect in Laboratoria: Strategieën en Oplossingen van Piplab

29/08/2023

Bullwhip Effect (Opslingereffect) in laboratoria is een veelvoorkomend maar vaak onbegrepen fenomeen dat kan leiden tot inefficiëntie, vertragingen en extra kosten. In dit artikel verkennen we hoe dit effect ontstaat, de impact die het kan hebben, en hoe Piplab als lokale leverancier strategieën heeft ontwikkeld om dit effect te bestrijden.

Wat is het Bullwhip-effect (in laboratoria)?

Het Bullwhip Effect is het fenomeen waarbij kleine schommelingen binnen de supply chain van producten kunnen leiden tot grote variaties in productieorders, voorraden, en leveringen verderop in de supply chain. Dit kan resulteren in inefficiënties zoals overproductie, te hoge voorraadkosten en vertraagde leveringen. Hoe groter de supply chain van fabriek tot en met klant, hoe groter het Bullwhip Effect, zie figuur 1.

Figuur 1. Het Bullwhip Effect (supply chains met veel tussenpersonen)

Leveranciers van laboratoria bestaan vaak uit grote multinationals waar deze supply chains verspreid zijn over diverse landen over de hele wereld. Producten moeten door verschillende partijen worden doorgezet binnen of buiten hetzelfde bedrijf en hoppen van magazijn naar magazijn. Kleine verstoringen binnen de supply chain groeien zo snel uit tot grote uitdagingen bij de eindklant door leverproblemen of onduidelijke communicatie.

Het belangrijkste is dat het Bullwhip Effect vaak onopgemerkt blijft totdat het te laat is. Dit komt vooral omdat de verschillende partijen binnen de supply chain niet denken vanuit de totale supply chain maar voornamelijk vanuit haar eigen positie. Problemen worden zo door naar de volgende partijen verschoven binnen de supply chain van het product.

Hoe manifesteert het Bullwhip-effect zich in Laboratoria?

In een laboratoriumomgeving kan het Bullwhip Effect zich manifesteren op verschillende manieren. Het kan óf beginnen bij een grote variërende vraag vanuit de laboratoria naar specifieke producten (voorkant supply chain), óf het begint bij een toeleverancier/fabriek/tussenhandel (achterkant supply chain). Wanneer toeleveranciers het Bullwhip Effect starten gaat dit vaak gepaard met communicatieproblemen of een incorrecte forecast van afnames waardoor productie/voorraden te hoog of te laag zijn voor de marktvraag.

Deze gevolgen hebben we tijdens de Coronapandemie veelvuldig voorbij zien komen waardoor producten lange tijd niet geleverd konden worden. Laboratoria waren genoodzaakt uit te wijken naar andere leveranciers en veel verschillende testtrajecten verstoorden de efficiëntie van het laboratoriumwerk. De cruciale vraag: Hoe kunnen laboratoria deze uitdagingen aanpakken om de continuïteit van het onderzoek te waarborgen?

Strategieën om het Bullwhip-effect te beheersen

Eén van de manieren om het Bullwhip Effect in laboratoria te beheersen, is door een goed vraagvoorspellingsmodel te implementeren. Een goede samenwerking tussen laboratoria en haar leveranciers is genoodzaakt om onverwachte situaties snel en effectief op te lossen. Flexibiliteit vanuit de leverancier is hierin genoodzaakt om mee te bewegen met de vraag vanuit laboratoria (Cvandermeer., 2021).

Daarnaast is transparantie binnen de supply chain cruciaal. Door het delen van informatie kunnen laboratoria beter anticiperen op veranderingen in de vraag, wat leidt tot een stabielere werklast en kortere/betrouwbaardere leveringen.

Tenslotte kan het implementeren van een Lean methode (UPD., 2022, 22 november) helpen om verspilling en inefficiënties te verminderen. Dit houdt in dat laboratoria zich focussen op het verbeteren van de werkstromen, het verminderen van voorraadniveaus en het optimaliseren van het aantal leveringen. Hiermee kan er ook direct een duurzaamheidsslag gemaakt worden.

Hoe Piplab als lokale Nederlandse leverancier het Bullwhip-effect kan bestrijden

Wij zijn een lokale Nederlandse leverancier gespecialiseerd in laboratoriumdiensten en -producten. Binnen laboratoria hebben we veel gevolgen van het Bullwhip Effect geconstateerd. Daarom hebben wij unieke strategieën ontwikkeld om het Bullwhip Effect tegen te gaan.

Ten eerste zorgt Piplab voor een directe link tussen fabriek en eindklant. Hierdoor zitten er geen extra partijen of magazijnen tussen de fabriek en eindklant behalve Piplab. Communicatieproblemen worden zo geminimaliseerd doordat er een directe lijn met de klant is vanuit Piplab én een directe communicatielijn met de fabriek.  Daarnaast is er minder afhankelijkheid waardoor leverproblemen worden geminimaliseerd en snel opgevangen kunnen worden indien nodig. De gevolgen van het Bullwhip Effect worden zo in toom gehouden:


Figuur 2. Piplab Supply Chain

Ten tweede maken wij gebruik van geavanceerde data-analyse om de vraag naar laboratoriumtesten en -producten nauwkeurig te voorspellen. Wij hebben een samenwerkingsverband met verschillende laboratoria en zorginstellingen om realtime gegevens te verzamelen, waardoor we sneller en effectiever kunnen inspelen op veranderende behoeften. Daarnaast bekijken we per klant wat voor afnames er verwacht worden en worden deze binnen Nederland direct vanuit de fabriek opgeslagen per klant.

Tenslotte leggen wij een sterke nadruk op het opbouwen van langdurige relaties met onze klanten waarin een duidelijke en transparante communicatiestroom centraal staat. Deze relaties maken een open dialoog mogelijk, die cruciaal is voor het identificeren en voorspellen van toekomstige veranderingen in de vraag. Daarnaast kunnen snellere levertijden en flexibele voorraadbeheerstrategieën worden geïmplementeerd om de volatiliteit in vraag naar producten op te vangen. Een echte Outside-in aanpak (sturen op basis van informatie vanuit de klant) zoals beschreven wordt in het artikel van C. van der Meer (2021).

De strategieën die door Piplab zijn ontwikkeld, kunnen als een voorbeeld dienen voor andere leveranciers en laboratoria die streven naar een efficiëntere en effectievere werkomgeving. Door de unieke uitdagingen van het Bullwhip Effect in laboratoria aan te gaan, dragen wij bij aan het verbeteren van zowel de efficiëntie als de kwaliteit van de dienstverlening in de laboratoriumsector.

 

Bronvermelding:

Cvandermeer. (2021). ‘Outside-in supply chain meest succesvol’ Warehouse Totaal. https://www.warehousetotaal.nl/nieuws/outside-in-supply-chain-meest-succesvol/105304/

UPD. (2022, 22 november). Wat is lean? en hoe werkt het binnen organisaties? | SixSigma.nl. sixsigma.nl. https://www.sixsigma.nl/wat-is-lean

 

Table of contents

Gerelateerde blogs